Léto se blíží!

Vážení rodiče,

čas letí a my bychom vám chtěli připomenout blížící se splatnost částky za tábory. Platbu posílejte do 15. května na číslo účtu 442403309/0800. Jako variabilní symbol uveďte rodné číslo dítěte a v poznámce uveďte jeho jméno, příjmení a název tábora (stačí zkratka).

Přípravy táborů jsou v plném proudu a všichni se na vaše ratolesti těšíme! Děkujeme a těšíme se brzy na viděnou.

Agentura HOBIT

Tábory obsazeny

Vážení a milí rodiče,

mnohokrát děkujeme za přízeň, kterou nám prokazujete každý den. Těšíme se, že s vašimi dětmi strávíme pestrý letní týden.

Z důvodu velkého zájmu jsou letní tábory plně obsazeny.

Děkujeme, váš zájem nás velmi těší.

Agentura HOBIT

Kalendář akcí 2019

Rodičům, dětem i všem našim příznivcům

posíláme Kalendář akcí. Milí hobití přátelé, udělejte si čas a přečtěte si spolu, co pro vás připravujeme. Nabídka je pestrá. Jako krasohled.

Krasohled. Znáte tu věcičku. Malá trubička plná zázraků. Otočíte tubusem a před vámi se objeví zas nový obrazec. Třpytivý, krásný, trochu pomíjivý. Podmanivý, neobyčejný, skutečný i snový. Tak na tuhle hračku jsem si vzpomněl při psaní úvodu letošního Kalendáře. I v naší činnosti se potkáváme s krásou, s proměnlivostí i s fantazií. I naše plány jsou barevné, pestré a různorodé. Otočte a podívejte se.

Barvy se střídají a prolínají. Červená je dychtivost a nadšení, modrá klid a spočinutí, bílá značí čistotu a šlechetnost, oranžová vitalitu, zelená je barva empatie a náklonnosti. Ne, nelekejte se, nechci vám dávat přednášky z psychologie, ani z dějin umění. Jen bych rád, abyste tohle všechno v naší činnosti našli, abyste v krasohledu zahlédli kousek prázdnin, abyste si vybrali. Co uvidíme, záleží přece na každém z nás.

Ať se vám barevná sklíčka skládají do těch nejkrásnějších obrazů. Obrazů radosti, odvahy, moudrosti a přátelství.

KALENDÁŘ KE STAŽENÍ ZDE

S úctou
Mgr. Ivan Bauer
HOBIT

Nikdykde

Místo konání: Kutná Hora
Datum konání: 30. – 31. března 2019
odjezd z Prahy odpoledne 30. března 2019 návrat 31. března 2019
Pro koho: Akce je určena pro všechny kluky a holky od 12 do 19 let
Cena: 650 Kč
Hlavní vedoucí: Martin Holeyšovský

PŘIHLAŠOVÁNÍ SPUŠTĚNO!

Pod ulicemi Kutné Hory je svět, o kterém se většině lidí nikdy ani nesnilo. Město nestvůr a
světců, bestií a andělů, rytířů v brnění a bledých dívek v černém sametu. Je tam také anděl jménem Islington, který žije v síni ozářené svícemi, a starý Bailey, který bydlí na střechách. Ve štolách žijí lidé, v labyrintu Bestie. Jsou tu nebezpečí a krásy, na jaké fantazie nestačí. Přijeď s námi navštívit svět lidí, kteří propadli trhlinami našeho světa. Pomoz zachránit dívku, která si říká Dvířka, před lidmi, kteří jí neúnavně pronásledují.

Akce Nikdykde je postavena jako tzv. “overnight”. To znamená, že začne večer a běží celou noc. Bude to noc plná zážitků, dobrodružství a tajuplných příběhů.

Zároveň pokládáme za důležité vás ujistit, že bezpečnost účastníků bude zajištěna takto:
1) žádný účastník nebude nikdy během akce sám a většinu času bude s týmem i instruktor
2) instruktoři budou mít kontakty na účastníky a všichni účastníci budou mít mobilní číslo na dva různé instruktory
3) každý účastník bude mít i mapu města
4) instruktoři mají k dispozici auto a mohou se tak v případě jakýchkoliv problémů rychle přesunout tam, kam bude třeba

Nakonec upozorňujeme účastníky, že je povinné, aby si z pátku na sobotu dopřáli dostatek spánku!

Hobití Večeře 2018

Jedenadvacátá.

Tedy mám na mysli sezónu. Jedenadvacátou společnou sezónu. Už se tvoří, už se chystá. První listopadový víkend jsme se sešli v Kutné Hoře. Zkušení hobití matadoři i začínající instruktoři, kterým sotva oschl inkoust na instruktorském certifikátu. V pátek jsme se veselili a těšili dobrou krmí v příjemné hospůdce, sobota byla naopak velmi pracovní.

Pro vás všechny, naše příznivce, je důležité, že z rokování vyplynula témata letních táborů. Můžete se těšit a očekávat Kalendář akcí. Víc zatím prozrazovat nebudu.

Ivan Bauer