Let orla

Termín: 11. – 18. července 2020
Místo konání: Chválkov u Kamenice nad Lipou
Pro koho akce je: 12 – 16 let
Hlavní vedoucí: Jakub Bradna
Cena: 4.350 ,-

Tajné dveře se otevřely a za nimi se odkryl krásný oválný prostor, který sloužil jako pracovna. Proti dveřím stál masivní stůl z Rezoluce. Obrovská okna za ním nabízela dechberoucí výhled na mladý začínající stát, který si teprve nedávno vybojoval svou svobodu a demokracii. Deklarace nezávislosti na králi a Koruně to ostatně zaručovala. Nyní stojí v čele on. Není to tak dávno, co ho znalo sotva pár přátel, teď ho bude znát celý svět. Přešel ke stolu a našel na něm dopis.

Tomu, kdo přijde po mně.

Příteli, tvá úloha je nesnadná. Je tvým údělem vést mladý národ k lepším zítřkům a upevnit jeho místo v dějinách světa. Je mým privilegiem a ctí býti ti nápomocný v hledání té správné cesty, jak se stát tím, který tento národ povede dál. Abys tuto funkci vykonávati mohl, musíš se stát nejlepší verzí sebe sama. Následuj Bratrstvo do Filadelfie a vše se ti vyjeví. Nechť tě cestou provází v mysli vše, zač jsme tak dlouho bojovali. Věřím, příteli, že tak jako já, použiješ veškerou svou kuráž a schopnosti k tomu zachovat si ten nejcennější z titulů, totiž býti čestným a upřímným.

E pluribus unum.

Tvůj George Washington

Nikdy není pozdě studovat vlastní minulost, a právě v těžkých dobách jako jsou tyto, je nutné ohlédnout se zpět na cestu, kterou jsme ušli. Vydejte se s námi na tábor, který bude odkrývat nejenom taje amerických dějin a skutky slavných prezidentů, ale zároveň odhalí i schopnosti, o kterých jste možná netušili, že máte.

Náš příběh se odehrává v Americe 21. století. Náš hrdina ale jde po cestě prezidentů z dob dávných. Lincoln, Washington, Kennedy a další. Budeme se muset vypořádat s problémy moderními i odvěkými. Ne každý má to, co je pro tuto cestu třeba, ale třeba jsi to právě ty, koho hledáme.