Cesta

Termín:                        1. – 10. července 2022
Místo konání:              Čechy
Pro koho akce je:        21 let a více
Hlavní vedoucí:           Mgr. Ivo Farský
Cena:                           2000 Kč

„Je pravda, že v dnešní době jsme tuze málo odvážnými křižáky, ba i chodci. Nepouštíme se do žádných vytrvalých nekonečných počinů.
Naše výpravy, to jsou jen okružní cesty, které se večer vracejí ke starému krbu, od něhož jsme vyšli. Polovinu cesty jdeme ve vlastních šlépějích. Snad i na tu nejkratší cestu bychom měli vyrazit v duchu nesmrtelného dobrodružství, v přesvědčení, že se nikdy nevrátíme – připraveni poslat svoje nabalzamovaná srdce zpět do svých osiřelých království.
Kdo je připraven opustit otce i matku, bratra i sestru, ženu, dítě i přátele a nikdy už je nevidět, kdo zaplatil svoje dluhy, napsal svou závěť a vyřídil všechny své věci, kdo je úplně volný, ten je připraven k cestě.“

Henry David Thoreau

V dnešní době je slovo pouť často spojováno s představou množství lidí pohybujících se v hluku pouťových atrakcí. Pouť však vždy byla a doposud je především cestou k určitému cíli. Pouť je často spjatá s nábožensky významným místem. Poutníci ji konali na znamení pokání, s touhou po očistě a obnově duchovního života.

Pravá pouť umožňuje poznávat sebe samého a může vést až k uzdravení člověka.

Poutnictví člověku nabízí příležitost poznávat mnohem bezprostředněji krajiny i regionální kulturu lidí, s nimiž se na své cestě setkává. Pojetí pouti záleží na poutníkovi samotném, je zkrátka cestou do neznáma. Bílých míst na mapách je dnes málo, bílých míst v našich hlavách je pořád dost. Jsi-li připraven/a, zveme Tě na cestu k nám a k sobě.