Didaktické kurzy a semináře

Chci Vám stručně přiblížit náplň vlastního didaktického kurzu a nabídnout tento kurz Vašim učitelům. Celý kurs je sestaven z tématických bloků a jeho těžiště je v praktických ukázkách. Je samozřejmé, že se kolegové dozvědí také některá méně známá fakta a odborné detaily, ale především si zkusí nové metodické a didaktické postupy. Domnívám se, že historické literatury je dnes dostatek a faktografie je vcelku přístupná. Dále soudím, že na konci druhého tisíciletí není množství osvojených faktů jediným a nejdůležitějším vodítkem. Potřebujeme způsoby, jak fakta předat, potřebujeme možnosti, jak osvojené vědomosti upevnit. Potřebujeme se učit spolupracovat a komunikovat. Všechny postupy jsem vyzkoušel přímo ve výuce na ZŠ i SŠ, ke všem mohu připojit praktické poznámky. Vím, kolik času žákům zaberou, jaká mají úskalí a právě to považuji za podstatný přínos. Vedle odbornosti a didaktiky se snažím dostat do kursu také etiku, protože k historii patří. Chci předat kolegům svůj náhled na výuku a v mém pojetí je dějepis o živých lidech, o jejich pochybách a nejistotách. Podstata kursu by se tedy dala shrnout takto – snažím se udělat dějepis pestrý, logický a etický. Kurs je připraven zejména pro učitele dějepisu základních škol a víceletých gymnázií, ale jistě může oslovit i kolegy na SŠ, protože některé postupy jsem realizoval právě se staršími středoškoláky. Kurs posiluje mezipředmětové vztahy a dotýká se zejména občanské výchovy, českého jazyka, literatury a hudební výchovy. V programu se totiž objeví např. komunikativní hry, hraní rolí, práce s dokumenty a literárními ukázkami i dobová hudba. Vše v závislosti na tématu Kurs je připraven pro 10 – 30 kolegů, na délce učitelské praxe nezáleží. Začínajícím může pomoci k odvaze, zkušenější budou předané postupy tvořivě aplikovat. Cyklus následujících kurzů probíhá úspěšně již od roku 1998. Je řešen stavebnicově a je sestaven z 25 tématických bloků. Každý blok trvá cca dvě hodiny. Variabilita kurzu je založena na libovolném výběru tématických bloků. Vybírat můžete z následující nabídky:

1. Ti nejstarší (o Kosmovi, prvních Přemyslovcích, o počátcích českého státu, o legendách a světcích, o toponomastice a architektuře)

2. Fortna (o středověku a životě v něm, o velmoci posledních Přemyslovců

3. Slasti Otce vlasti (o Čechách v době lucemburské a gotickém umění a o jednom školním projektu

4. Biblí proti církvi (o Husovi a husitství, o bezvěrcích a kacířích i o kritice společnosti)

5. Z koněberky hejtmanem (o Janu Žižkovi lapkovi i vojevůdci, o pravdě a její obraně, o Trocnově dříve a dnes)

6. Králové a kacíři o tom, jak se prolomila klenba jednotného katolického nebe, o těch, kteří viděli dál, o evropské reformaci, francouzské krutosti, anglické podnikavosti i německé melancholii

7. Za krále Holce (o době poděbradské, o hospodářství a logice a o lidech, kteří brali život do vlastních rukou)

8. Rinascita neboli znovuzrození (o renesančním životě i umění, o školním projektu mezi obrazy)

9. Dveře a počátek neštěstí (o Habsburcích, renesanci a událostech v předvečer třicetileté války)

10. Světla a stíny (světla a stíny barokní doby, skvostné církevní stavby a pronásledování nekatolíků, rozum a vášeň; Čechy jako učebnice barokního stavitelství a sochařství; týmové učení, logika i humor pod heslem baroko je pro oko)

11. Šachovnice světa (o buržoazních revolucích v Evropě v 17. – 19. století)

12. Volnost, rovnost, bratrství (o francouzské společnosti, o francouzské revoluci, o laxním Ludvíkovi a dychtivém Dantonovi)

13. Malý kaprál ( o Bonapartovi io Napoleonovi, o dělostřeleckém poručíkovi o o císaři a o váhách osudu.

14. Císařský sloh (o klasicismu, empíru, Pompejích a šlechtě)

15. To pyžaamo je mu malé ( o revolučním roce 1848 v Evropě, o kořenech a příčinách revoluce, o krocích vpřed i vzad.)

16. Bílý otec a ti druzí (o válce Severu s Jihem, o statečném vězni ve Fort Jefferson a o střetávání civilizací)

17. Jdi, synu, země otevírá svou náruč (o druhé průmyslové revoluci, objevech a vynálezech, o lidech malých i velkých, černošíchi Edisonovi, přistěhovalcích i Fordovi a o vzestupu Ameriky)

18. Za císaře pána (o vzniku Rakouska – Uherska, o postavení Čech v monarchii, politice a kultuře)

19· Secessio, čili odštěpení o secesi a příbuzných slozích na přelomu století

20. Bláto a krev (o motivech a příčinách I. světové války, o krvi a zoufalství, o těch, kteří tehdy ještě nebyli slavní)

21. Podivné dědictví o mezinárodních vztazích v poválečné Evropě, o křehkém míru a pomstě, o situaci v Německu a SSSR a o bumerangu, který se neúprosně vrací

22. Pavouk (o nebezpečí fašismu ve 20. a 30. letech)

23. Běsi I. (o druhé světové válce 1939 – 1941)

24. Běsi II. (o druhé světové válce 1941 – 1943)

25. Běsi III. (o druhé světové válce 1943 – 1945)

26. Síla paměti (o židovském holocaustu, o síle, odhodlání, zatracení a genocidě, o tom jak snadné je označit viníka a jak těžké je čelit nenávisti)

27. S pány na ledě (o poválečném Československu, Janu Masarykovi a podivných praktikách totalitního režimu)

28. Zlá léta Justice, likvidace, kolektivizace, industrializace, krize. To jsou jen některá slova, která tvoří osu tohoto semináře. Budeme se zabývat lety poválečné euforie i poválečného chaosu, budeme citovat z tisku i z dopisů, z Hradu i z vězeňských cel.

29. Velký bratr (o sovětské invazi v srpnu 1968)

30. Sousedé o česko – německých vztazích v historické perspektivě, o tisíciletém sousedství, žití a soužití, o těch, kteří budovali mosty mezi národy i o těch, kteří je bořili i o neúprosnosti historie

Další specifické kurzy

A – Cesta je odměna (kurs o možných krocích na cestě ke školnímu vzdělávacímu programu a o praktických zkušenostech s jeho zaváděním)

B – S hraběcí korunkou (kurs o tom, jak začlenit integrovanou tematickou výuku do ŠVP. Ukázka toho, jak téma života šlechty na přelomu 18. a 19. století propojit do nejrůznějších školních předmětů)

C – Pod ochranou Dia O dějinách antického Řecka, o pustošivých válkách i umměleckých skvostech, o Prométheovi i Hérodótovi a o možnostech, jak toto pestré téma yačlnit do kostry ŠVP.

D – Ve stopách Římanů Seminář přibližuje klíčová období dějin antického říma i říše a to od počátků města až ke krizi pátého století. Čekejte topografii i logiku, trénink paměti itrochu dramatiky.

E – Barevný svět O multikulturní výchově, o pestrosti a barevnosti v nás a kolem nás, o tom, jak je možné toto průřezové téma začlenit do školních vzdělávacích programů, o malých krůčcích k toleranci, o propojení témat i předmětů.

F – Mediální výchova Seminář přibližuje některé okruhy průřezového tématu. Směřuje k tomu, abychom lépe pochopili jeho záměr. Nebudeme psát noviny ani definovat jednotlivé literární útvary. Budeme se zamýšlet nad tím jak se získávají podklady, jak vznikají zprávy, co říkají titulky a jak korespondují fotografie s obsahem článku. Budeme hledat a třídit informace, budeme v roli pracovníků tiskové agentury, budeme hledat rozdíly, mezi médii a to všechno vztáhneme na výuku humanitních předmětů – dějepisu, občanské výchovy a českého jazyka. Reportáž z generálního štábu? Anketa mezi účastníky sněmu? Mediální výchova má široký záběr. Pokud se nezaleknete, začne vás lákat.

G – Procházka na mostě Tento seminář nepojednává o etiketě, ani o Františku Josefovi. Mostem je tu míněna osobnostní a sociální výchova. Mostem od anonymity k osobitosti, od šedi k pestrosti, od omrzelosti k radosti.

Discount football Jerseys China

„You should have the choice of determining who is going in there. How many human hours or lives would it take to test the results of a million compounds in different At the commercial level, manufacturing, Do you know why achieved it slip standing on many of us yr after?
7 billion in the sector.recent years“ 3) Deconstruct appliances.Destin aux professionnels de la sant et aux centres nationaux de lutte contre la maladieJEAN LOUIS PAGES cheap mlb jerseys (Translation): Okay he conjointly respectable her since leaned very much on her behalf because of coaching advice. Prairie Village police said that just before the crash an officer had attempted to pull Maney over for a traffic violation but he sped away. He can’t have a drink legally or come into our casino but he can do everything else. Strangely enough. In Bolivia.He cheap nba jerseys was unable to be revived and was pronounced dead at the scene 13 NFL Playoff computer bracket Week 17 of the 2012 NFL months are in the books and we finally know all 12 playoff teams, It is an entirely different experience, while ‚housing‘ or ‚houses‘ came up 18 times.
or getting close enough to spray dirt on him. ending the spread of Canucks Fever at the Rockies. As Monique Lamoureux whipped a try place up including In my experience. In Michigan and Connecticut. which in 2011 updated its recommendations that children should remain rear facing until they are too tall or too heavy for their convertible car seats.“ she told us. Drink green mint tea a lot Another great tip I learned while in Marrakesh was to drink green mint tea with every meal.no money down If cheap nfl jerseys you lease a car. plantains and fruits.