POSELSTVÍ

Termín:                        14. – 21. července 2024
Místo konání:              Chválkov u Kamenice nad Lipou
Pro koho akce je:        9 – 14 let
Hlavní vedoucí:           Mgr. Jindřich Fuka
Cena:                           5 430 Kč

Za časů slávy kejklířů, kdy čest a hrdost vládla,
šel krajem jeden z rytířů, co volba na něj padla.
Pohanům hrdě se postavit, a s mečem v ruce rvát se,
za pradávné to poselství, on musí sám teď prát se.
Pozvedni svého ducha štít, nyní i v každé chvíli,
hleď papír svědomí svého mít, bez hříchu, čistě bílý,
hrdost a čest Tě provázej, rytíři z vůle boží,
ať Ti Tvůj král, jenž bohem zván, poklonu k nohám složí.

(z textu písně I. Mezlíka)


Ovládáte mistrně svůj meč? Víte, jak správně pozdravit krále? Jak se chovat
u dvora? Umíte tančit? Je toho mnoho, co se mladý rytíř musí naučit. Ale
mnohem důležitější je to, aby si vštípil rytířské ctnosti. Víte, co je čest a
hrdost? Postavíte se za své přesvědčení? Ochráníte slabšího? Pomůžete
příteli? Umíte dávat a mnoho nežádat? Anebo se necháte zlákat penězi,
mocí a pohodlím?
Středověk bude naší kulisou pro klasický příběh o touze po slávě a uznání,
o překonávání překážek i porážkách. Kulisou pro příběh o hledání cíle a
předávání moudrosti těm, kdo chtějí naslouchat. Budeme žít tady a teď, ale
zároveň hledět ke hvězdám.
A nebojte! Tenhle týden rozhodně nebude jen pro kluky! U nás se i holky
mohou učit rytířským ctnostem.

Komentáře jsou zakázány.