Pracovní sešity do dějepisu na CD!!!

Autor: Mgr. Ivan Bauer Všechny tyto sešity jsou koncipovány tak, aby odrážely potřeby současné výuky, aby dovolovaly volit individuální tempo a umožnily také růst talentovaným žákům. Byly ověřeny praxí na ZŠ i SŠ. Jsou nadčasové, nejsou vázány ke konkrétní učebnici, a proto mohou mít široké použití. Za výrazný klad považujeme, že se automaticky nepředpokládá znalost faktů, které žák potřebuje k řešení úkolu, ale mnohdy se faktů teprve sám zmocňuje. Stačí, aby pozorně četl text sešitu. Akcent je kladen na české dějiny a také na daná slohová období. Sešity vycházejí v elektronické podobě v PDF formátu. Publikaci otevřete v programu Adobe Acrobat 5.0 CE. (Je součástí tohoto CD, a pokud ho ještě ve svém počítači nemáte, můžete si jej nainstalovat jak pro platformu PC, tak i MAC). Po otevření souboru, můžete s textem pracovat přímo na monitoru (například při promýšlení přípravy na vyučovací hodinu), nebo můžete libovolný počet stran v potřebném množství vytisknout svým žákům k účelům výuky ve své škole. Středověk (1. vydání 1993) 64 stran A4, je určen sedmému ročníku a zahrnuje období od příchodu Slovanů do doby renesance Novověk I (1. vydání 1994) 72 stran A4, – národní dějiny: začíná pražskou defenestrací a barokní kulturou a končí přelomem 19. a 20. století Novověk II (1. vydání 2004) 72 stran A4, – světové dějiny: začíná … … a končí přelomem 19. a 20. století Cena jednoho CD je 488,- Kč (cena zahrnuje 22% DPH) Platbu je možno provést hotově proti dokladu nebo úhradou faktury nakladatelství Tobiáš CD můžete získat zakoupením přímo od Ivana Bauera

Komentáře jsou zakázány.