Stopa Florentinu

Táborové zpravodajství

Sedmý den, sobota 24.7.

Zloděj Florentinu v městské hře dopaden.
Příběh Florentinu v komiksu zachycen.
Hlavní hrdina napraven.


Michal pochopil, že kámen nese smůlu tomu, kdo se na něm chce obohatit. Proto jej na aukci věnoval na dobročinný účel. A co víc, vaše aukce a dětská aukce dohromady vynesly víc než 20 000 Kč pro Dobrou rodinu o.p.s.

Děkujeme Vám i dětem

Šestý den, pátek 23.7.

Florentýn dostala věnem Marie Antoinetta. Ta se svojí maminkou s námi ráno snídá. Představte si Lulliho hudbu a francouzské croissanty. Dobrý start dne, ne?

Pak následoval program zabavte Marii Antoinettu a jak vidíte, zabavit jí nebylo zrovna snadné. Princezna je rozmarná, rozmazlená a rozmrzelá. Nic jí netěší, až teprve tehdy, když se všechny týmy spojily, konečně byla spokojená. Ve Francii zůstáváme i dál. Děti chápou, že není zrovna spravedlivé platit daně a nemít žádná práva. Pak následoval program pod názvem abeceda síly. To už jsme v době Napoleona, dalšího vlastníka florentinu. Z tohoto programu vyplynulo, že podle dětí by správný vůdce měl být odvážný, vytrvalý a také být dobrý řečník. Večer se Chválkov změnil v pevnost Arcole. A děti Arcole dobyly, neměli jsme proti nim nejmenší šanci.

Pátý den, čtvrtek 23.7.

Dnes jsme začínali v Arcimboldově ateliéru. Císař s okurkou a tuřínem hovořil s mistrem a děti tvořili portréty. Odpoledne jsme zjistili, že náš padouch Spezza vyslal tajné posly s usvědčujícími dopisy do celé Evropy. Na tyto motivy proběhla velká lesní hra s téměř logistickou strukturou. Špehové byli dopadeni, Spezza byl dětmi u soudu usvědčen a zatčen. Tady by tábor mohl končit, ale nekončí.

Následoval ples se sérií dětských vystoupení: žonglování, recitace, zpěv, šerm, divadlo, zkrátka to, co jsme v minulých dnech nacvičovali. Tady by tábor mohl končit, ale nekončí. Následovala návštěva sbírkové komory, kde visí všechny dětské výtvory a mnohé další zajímavosti. Rudolf odměnil vítězný tým Rudolfínků. Tady by tábor mohl končit, ale nekončí. Následoval ohňostroj nad korunami stromů a pusinka hlavního hrdiny Michala a Marušky na rozloučenou. Dobrou noc.

Čtvrtý den, středa 22.7.

Ráno odtroubil Kryštof budíček, posnídali jsme vánočku a kakao a vstoupili jsme do dnešního programu. Ve hře Smaragdová deska jsme sestavili 10 pravidel alchymistické práce. Každé z nich bylo třeba najít, vyluštit, donést a naučit se. Hodně záleželo na týmové spolupráci. Před polednem jsme naposledy mohli zapnout Michalův mobil, ale také jsme se učili písničky z rudolfínské tabulatury.

Odpoledne někteří učenci otevřeli Mathioliho herbář, poznávali květiny a nebo je kreslili podle vlastní fantazie. „Ó hrůzo, bolí nás náš královský zub,“ sténal odpoledne Rudolf. „Copak nemáte něco na bolest, co nebolí.“ Je tedy třeba vytvořit lektvar z antivampiria, buříku, jantarové pryskyřice a aqua laudata, je třeba přesně stanovit množství a svařený dryák dovézt Rudolfovi. Ve výrobě lektvaru zvítězili Orioni a nejrychleji lektvar dodali Rudolfínci. Pak už se Chválkov ponořil do hluboké středověké tmy osvětlené jen loučemi a svíčkami, protože jsme vypnuli proud a Michal si svůj mobil nemůže dobít. Bude tedy odkázán sám na sebe a své přátele.

Vypadá to velmi romanticky, ale možná si děti uvědomí cenu elektrického světla.

Třetí den, úterý 21.7.

„Goleme, my tě prosíme. My tě žádáme! Goleme, copak ti nestačí, že před tebou císař klečí.“ Takhle mluvil s golemem pan Werich a dnes i já. A pak už děti své golemy vyráběli, oživovali tajemnou formulí a taky krmili. Zkuste se zpaměti naučit: BOKER LOV KER LO ADON ANY ATA HAJOM OD ŠIJOŠA JAMIN EREV.

Odpoledne jsme se seznamovali s alchymistickými značkami a stříleli z luku a večer každý tým předvedl jeden živel. Před usnutím ještě sedíme u ohniště pod hvězdami a Rudolf říká, že úkolem vladaře je žádného neutiskovat, ani útisk nedopouštět.

Druhý den, pondělí 20.7.

Den jsme otevřeli hrou pod názvem Oblékni si svého sirotka. Rozvinula náš příběh. Vznikly čtyři figury „sirotků“ a také báseň o každém z nich. Citace: Sirotek maličký, bezbranný chudičký, radosti tu pro něj není, bez matčina pohlazení.

Další blok byl renesančně pestrý. Děti si vybíraly ze žonglování, šermu nebo výroby náramku. Odpoledne jsme proměnili les v rudolfínskou Prahu a týmy se pokoušely proniknout sítí jezuitských špehů. V další odpolední hře přišly ke slovu mobily a QR kódy. Vždyť našemu hlavnímu hrdinovi i přes propast pěti století mobil stále funguje. Večer nás jeho veličenstvo požádalo o výzdobu kaple, račte vstoupit.

První den, neděle 19.7.

Dojeli jsme v pořádku. Po několika seznamovacích hrách, začala aukce uměleckých děl, pro děti zřejmě první. Tady jsme se seznámili s naším hlavním hrdinou Michalem Mahlerem. Prokletí Florentinu pokračuje. Michala srazilo auto (nebojte byla to jen scénka). A v tábořišti se už probudil v rudolfínské Praze. „Ale co to? Má jen trenky a mobil.“

Následovala vtipná scénka, kdy se musel seznámit s renesanční módou. „Co to je?“ „Kamaše, pane“ „Kama-co? Jo tepláky. A nemáte něco od Gucciho?“ „Toho neznám, je to Ital?“ Večer jsme děti pozvali na audienci k císaři. Týmy mu představily umění, alchymii, astronomii a tajemné bytosti. Erik a Juditka v tomto představení excelovali, stačí se podívat na golema.

Termín: 19. – 26. července 2020
Místo konání: Chválkov u Kamenice nad Lipou
Pro koho akce je: 9 – 14 let
Hlavní vedoucí: Mgr. Ivan Bauer
Cena: 4.320 ,-

Celý rozzářený spočíval na sametové podložce a svítil tisícovkou odlesků ve své jiskřivé nádheře. Tajuplný, zlatý a třpytivý. Florentin. Kámen králů a královen. Stvořený pro krásu, ztracený, oplakávaný i proklínaný. Florentin. V sále hotelu Richmond se koná prestižní aukce drahých kamenů. Pod položkou číslo 710 je v katalogu žlutý diamant o váze 81,56 karátu. Vyvolávací cena tři sta padesát tisíc švýcarských franků. Kdo jej získá? Kdo se zapíše do dlouhé řady majitelů?

Ten kámen opravdu existuje. Jeho osudy jsou barvité a pestré. My půjdeme od jeho posledního majitele na samý začátek. Prvním majitelem zlatého kamene totiž byl sám císař Rudolf. A právě rudolfínská doba zarámuje náš příběh. Vědci i šarlatáni, alchymisté i podvodníci, jezuitští vyzvědači i krásné dámy…. Ty všechny můžeme potkat. Ale protože budeme sledovat dlouhou cestu Florentinu staletími, čekejte nečekané. Poutník a Versutius způsobí nejeden zvrat v našem vyprávění.

Místnost byla vysoká a prostorná. Viděl nahrbenou postavu u stolu, která v hlubokém zaujetí pročítala jakési svitky. Viděl oheň planoucí v krbu. Polena hořela neklidně. Oheň praskal. Planoucí jiskernaté uhlíky vylétaly z ohniště až na kamennou podlahu. Plameny měnily barvu od stříbrně lesklé ke žluté, oranžové až k blankytně modré. Byl v tom nepokoj a pohyb. Připomínalo mu to jeho život. „Kde jsem?“ ptal se.

S naším hrdinou budete muset osvědčit zdatnost a vytrvalost, důvtip i samostatnost. Oceníte starou moudrost i pevné přátelství. Florentin nepřináší jen radost a bohatství. Jeho dědictví je temné pro ty, kteří myslí pouze na sebe. Vybírejte správně.

TÁBOROVÝ DOPIS KE STAŽENÍ ZDE

Komentáře jsou zakázány.