Alchymista – dobrodružná výprava za štěstím

Táborové Zpravodajství

Alchymista, den 7. – SOBOTA

Dnešní den se nesl ve znamení zkoušek čtyř živlů. Ráno jsme se od Alchymisty dozvěděli, že děti se Santiagem a Salierim musí projít různými zkouškami pro získání svého pokladu. První zkoušku uvedl vítr – děti měly za úkol slanit skálu na Choustníku. Po úspěšném dokončení se pokračovalo zkouškou ohně – uvařit bramboračku, kterou děti natrénovaly v pondělí. Následně proběhl přesun do Chýnova, kde děti prošly zkouškou vody a pokračovaly za zkouškou země k Chýnovským jeskyním.
Všichni zkoušky úspěšně dokončili. Salieri byl však první, kdo zkoušky zvládl. Předstoupil tedy před Alchymistu a dostal, co si přál – Kámen mudrců, který mu umožní proměňovat kov ve zlato. Santiago si uvědomil, že štěstí netkví pouze v penězích. Přesně to si uvědomil během večerního programu v kostele, kde mu děti pomohly s pochopením toho, že i cesta může být cíl. Na tomtéž místě dostaly děti glejt a velké překvapení – knihu Alchymista od Paula Coelha. Následoval přesun zpět do tábořiště, kde jsme společně prožili konec tábora u táboráku.

Alchymista, den 6. – PÁTEK

Po probuzení do krásného rána v lese jsme se přesunuli k tábořišti a zahájili jsme bitvu o dobytí oázy. Dobývání nebylo jednoduché a pouhou silou nešlo oázu získat zpět. V jednu chvíli však Santiago uviděl znamení vody v podobě Fátimy a děti se Santiagem napadlo, že by měli Medžáje odříznout od zdroje vody. Následovala obrana rybníčku zakončená chytrým plánem – pár dětí se převléklo za karavanu dovážející vodu do tábořiště a když Medžájové otevřeli karavaně bránu, vrhli se všichni dovnitř a získali oázu zpět.
Odpoledne byl Santiago za záchranu oázy oceněn – náčelník kmenů si Santiaga zvolil jako svého rádce. Salieri Santiagovi velice záviděl a po nakládačce, kterou dostal od Angely di Borgia začal Santiaga ze srdce nenávidět. Při aktivitě, ve které si děti vyzkoušely budování oázy Salieri kradl peníze, jak jen mohl. Kromě kradení peněz pomluvil Santiaga u Fátimy, proto se po zbytek odpoledne snažily děti vysvětit Fátimě, že si pomluvy nemá brát k srdci a jsou lživé.
Večer byl Santiago s Alchymistou zajat Medžáji. Alchymista navrhl, že pokud se po 3 dnech Santiago nepromění ve vítr, propadnou svými životy. Santiago si zoufal, jelikož neměl sebemenší ponětí o tom, jak se ve vítr proměnit. Vítr však dětem přišel na pomoc – poté, co děti nasbíraly dostatek alchymistických znamení, vítr jim poradil a večer se Santiago úspěšně proměnil ve vítr.

Alchymista, den 5. – ČTVRTEK

Dnes jsme s dětmi zavítali do města Istanbul, kde se mísí lidé z celého světa. Proto i děti poznávaly jednotlivé kultury. Z úst divadelní režisérky Fátimy se děti dozvěděly, že večer proběhne divadelní festival, a proto jsme celé dopoledne nacvičovali příběhy z kultur, které jsme ve městě potkali.
Podezření Santiaga nás ale odpoledne zavedlo na nejrušnější tržnici v Istanbulu, která se jen hemžila pašeráky. Děti se mezi ně vmísily a zahrály si nejoblíbenější hru „Pašovačku“. Kromě pašování a clení zboží mohli děti investovat, případně si v nouzi půjčit finanční obnos od bankéře.
Po setkání s obchodníky různých kultur následoval večer divadelní festival, který zahájila Fátima. Děti postupně předvedly nacvičené představení a každý tým sklidil veliký potlesk. Po skončení všech představení vyšlo najevo, že Santiago Fátimu vroucně miluje a oba se společně rozhodli následovat svůj osobní příběh a vydali se společně k pyramidám. Večer však do tábora vnikli Medžájové a zabrali celou oázu pro sebe.

Alchymista, den 4. – STŘEDA

Financování železnice není jednoduchou záležitostí. Santiago se Salierim museli podniknout návštěvu do Říma za hlavní investorkou Angelou di Borgia a vysvětlit jí, proč není železnice ještě hotova. Ta navíc nebyla vůbec nadšená z utracení většiny jejích finančních prostředků bez většího výsledku na dílu.
Řeč světa zavedla naše poutníky k Julesovi Vernovi řešícího záhadu svatého grálu, což se dle Salieriho představ zdálo jako řešení jejich zoufalé finanční situace v nalezení a prodání slavné relikvie.
Po obědě naši cestovatelé prošli cestou času až ke křížovému vrchu, kde zjistili, že celý grál je jen podvrh a legenda. Nakonec se však ukázalo, že se nic na světě neděje zbytečně a společnými silami po večeři nalezli díky odpolední aktivitě živel země, jež jim pomůže s hledáním jejich osobního příběhu.

Alchymista, den 3. – ÚTERÝ

Včera jsme pracovali na stavbě železnice tak usilovně, že jsme si z toho uhnali různé „jako“ nemoci, které jsme celé dopoledne “jako“ léčili. To nám pomohlo uvědomit si důležitost zdraví a také to, že bychom si ho měli vážit.
Po obědě jsme se v parném dni osvěžili vodní bitvou na tábořišti.
Následoval náročný výstup ve dvojicích na vysokou africkou horu Mt. Grébon. Všichni naši poutníci makali, až se z nich lil pot, když přenášeli zásoby mezi výškovými tábory. Pohled do krajiny z vrcholu jim byl velkou odměnou, stejně jako vrcholové foto.
Večer jsme odpočívali při zážitkovém programu očisty čichu, hmatu, chuti, sluchu a zraku.

Alchymista, den 2. – PONDĚLÍ

Santiago dnes ráno potkal muže jménem Salieri, který vede stavbu železnice vedoucí z Maroka do Káhiry. Náš hrdina se připojil ke karavaně, která zaměřuje novou železnici pod vedením nově poznaného stavbyvedoucího, jelikož Santiagův nápad, jak na stavbě ušetřit nějaké peníze, měl velký úspěch.
Než s nimi mohli účastníci vyrazit na cestu, museli si sbalit 10 věcí nezbytně důležitých k přežití. Po splnění tohoto úkolu všichni vyrazili s karavanou a překonávali nejrůznější nástrahy. Tou nejtěžší bylo ukojení hladu celého týmu uvařením bramboračky v přírodě, a to pod jejich vedením.
Cesty jsou však zrádné, karavana ztratila svůj směr a zabloudila do rovníkové Afriky, kde se setkala se šamany. Ti znali správnou cestu zpět – za vyrobené totemy pomohli účastníkům se vrátit na původní trasu.

Alchymista, den 1. – NEDĚLE

Naši poutníci se na začátku své cesty setkali s pastýřem Santiagem, který vyšel vstříc svému snu.
Aby se na tuto dobrodružnou cestu mohl vypravit chtěl rozmnožit své stádo ovcí a vydělat si tak na cestu k pyramidám. Nešťastný Santiago ale o své stádo přišel a po marném hledání se místo svého stáda poprvé setkal s Alchymistou.
Chválkovská kuchyně naše poutníky přivítala rajskou omáčkou s těstovinami a k večeři zmizelo několik pekáčů zapečených brambor.

Termín: 29. července – 5. srpna 2018
Místo konání: Chválkov u Kamenice nad Lipou
Určeno pro: Děti od 9 do 15 let
Hlavní vedoucí: Mgr. Milan Klíma
Cena: 3.960,- Kč

Elektronická přihláška zde

 „Člověk má vždy podmínky k tomu, aby udělal to, o čem sní.
Žádné srdce nikdy netrpělo, když se vydalo hledat své sny.
Když něco chceš, celý vesmír se spojí, abys toho dosáhl.
Každý člověk na Zemi má poklad, který na něj čeká.
Tvé srdce je tam, kde je tvůj poklad.“

                                                                                                           PAULO COELHO – z knihy Alchymista

„A jak mám najít svůj poklad, když ani nevím, co hledám?“ zeptal se pokorně chlapec.
„Naučím tě rozumět řeči znamení. Jen ten, kdo začne hledat, najde svůj osobní příběh. Následuj mě.“
Hlas Alchymisty zašuměl jako vítr v písečných dunách…

Bude to dobrodružná cesta za štěstím. Můžeš na ní potkat vznešené jezdce i unavené poutníky. Kdo z nich našel štěstí? Uvidíš tajemná znamení v písku, ucítíš vítr ve vlasech při závodě karavan, ochutnáš exotické pokrmy. Ten, který přináší neštěstí, by tě rád zavedl k Oceánu slz, ale Tvoje cesta míří do Oázy radosti. Podlehneš? Vytrváš? Co pro Tebe znamená štěstí? Kam míříš? Čekej dobrodružné hry, putování pod hvězdami, jízdu na velbloudu, čekej souboje s cizí závistí i s vlastní pohodlností. Poznej, co je tvé štěstí!

„Každé hledání začíná štěstím začátečníka a končí zkouškou dobyvatele. Před úsvitem bývá největší tma.“ pousmál se Alchymista. „Jdi dál k pyramidám. A pořád dávej pozor na znamení. Důvěřuj svému srdci, ale nezapomínej, že jsi v poušti…“

ubytování ve stanech s podsadou * hledání cest ke štěstí *strava pětkrát denně * malé táborové týmy * zázemí pevného objektu* šumící koruny smrků

Táborový dopis ke stažení ZDE.

Komentáře jsou zakázány.