Stopou Arboriánů

Táborové zpravodajství

Arboriáni, den 7. – Sobota

Dnešní den zahájily děti za zvuků poupat a rozcvičkou ve stylu spartakiády. Pak už se děti vydali po stopách Jakubovy cesty za pokladem, která je provedla Chválkovským okolím. Děti dostaly souřadnicovou síť, mapu a sadu šifer, které je naváděli od jednoho krásného místa k druhému. Na konci pokladové cesty byla nalezena Jakubova tajemná truhlice. Její obsah? Žádné peníze, drahokamy, či snad zlato, ale baseballová sada. Děti nadšeni z pokladu došly na blízké hřiště a uspořádali turnaj v baseballu. A zpátky na Chválkově po večerní Sametové revoluci již visí podobizna Václava Havla. Večer proběhla svobodná večeře v podobě švédských stolů a poslední oheň. Jakub Struna se vrátil z emigrace, a popřál nám štěstí i úctu. A zítra vám podrobně náš příběh budou vyprávět již samy děti.

Dobrou noc naposledy
přejí Arboriáni.

 

Arboriáni, den 6. – Pátek

Náš příběh se posunul do 70. let. Vojna, byrokracie, partyzánský samopal a pořadník na Škodovku. Není vám to povědomé? Dají se z toho udělat hry? Věřte, že dají. Tak například děti vytvořily rodiny, které chtějí vycestovat na zahraniční dovolenou, ale to není jen tak. Taková rodina disidenta nevycestuje vůbec nikam. Ať si vylosuje cokoliv, všechny sirky jsou krátké. A pocit nespravedlnosti je to, o čem jsme chtěli mluvit. Z pořadníku udělaly děti asi nejstrategičtější hru za celý týden. A večer jsme přivítali vzácného hosta – paní Hanu Jüptnerovou, signatářku Charty 77. Večerní beseda u krbu měla svou atmosféru a děti měly docela zajímavé otázky.

A zítra? Snad se dozvíme, co obsahuje Jakubova záhadná truhlice.

Arboriáni, den 5. – Čtvrtek

Vojska Varšavské smlouvy překročila hranici v 1:55. My jsme naši noční akci zahájili v tentýž čas. Celý Chválkov byl ponořený do tmy a do toho zněly klaksony, sirény, letecké motory a dobový čs. rozhlas – dostatečná motivace pro rychlý přesun z tábořiště. Nocovali jsme na nedalekém romantickém místě.

Když jsme se vrátili do tábora, byl již obehnán plotem a obsazen invazními vojsky. Snídaně v ruském stylu doprovázená sovětskou hudbou. Další úkol: sbalte se podle seznamu a propližte se nepozorovaně k evakuačnímu vozidlu. Nejrychlejší z evakuovaných byl Miky.

V Táboře měly týmy za úkol získat dobové novinové zprávy o situaci a zhodnotit jejich pravdivost. Chcete vědět, jak se vyvíjel náš příběh? Vilda v okupovaném městě sbírá peníze pro potřebné a skrývá se před pronásledovateli. Najít ho a varovat nebyl v historickém centru lehký úkol. Protivníci byli rychlejší, Vilda byl zatčen. Jakub se rozhoduje emigrovat a loučí se s oddílem.

Co děti dnes slyšely: Karla Kryla, Martu Kubišovou, Jiřího Suchého a hlášení čs. rozhlasu z noci na 21. srpen 1968.
Co děti dnes viděly: dokument o srpnových událostech roku 1968 a část filmu Rebelové.
Co děti dnes zažily: plížení, skrývání, obavy i překvapení.
Co děti dnes jedly: azbukou zdobená vejce nebo boršč.

Arboriáni, den 4. – Středa

Jakubův příběh i tábor pokračují. Dnes pro své Arboriány Jakub přichystal hry „stavby v džungli“ a „obležené město“. V táboře se objevila velká dřevěná truhlice. Co v ní bude?
Arboriáni pilně skládají bobříky, vyřezávají kolíky a učí se poznávat stromy a byliny. Dnešní modrý bobřík byl mistrem v tom, v čem vynikají všichni bobři – v plavání. V blízkém rybníku ho ulovili skoro všichni. Večer zaplál slavnostní táborový oheň, od něhož se mnozí vydali na stezku odvahy. Dnes v noci se chystá invaze roku 1968. O té více zítra.

Arboriáni, den 3. – Úterý

Jakub se navrátil z cest a stal se vedoucím oddílu Arboriánů. Jsme tedy na táboře a hrajeme vlastně sami sebe.

Dopoledne urputný boj o vlajku. V táboře byla zvolena oddílová rada. Dostali se do ní Mája, Tomáš, Eliška a David. Odpoledne jsme skolili první čtveřici bobříků. Jejich barvy si táborníci našívají na šátky a někteří možná šijí poprvé v životě. Večer jsme zhlédli film Skauti bez lilie a otevřeli tak téma obyčejného hrdinství. Podle Marky není snadné určit, kdo je skutečným hrdinou, protože nemůžeme soudit člověka pouze z jednoho úhlu pohledu.

Zkoušeli jste někdy udělat 200 lívanců? Naše kuchařky ano. To ony jsou pravé hrdinky.

Příprava stezky odvahy

 

Arboriáni, den 2. – Pondělí

V letošním kalendáři jste mohli číst: „Tudy, mezi servanými větvemi a zlámanými kmeny, kráčel vysoký muž v šedé kápi. Šel rychle. Tu náhle vyjekl a seběhl těsně k vodě. Naklonil se nad ležící postavou. Tak byl kdesi daleko nalezen hlavní hrdina našeho příběhu.“

Teď ho ale z pláže dostaňte do kláštera. To byl také úkol pro týmy – vyrobit nosítka a přenést člena týmu. Součástí klášterního života je také klid a rovnováha, proto jsme trochu meditovali, nad origami cvičili trpělivost a unaveným svalům dali odpočinout.  Jakubovi se vracejí ztracené vzpomínky a třemi různými způsoby jsme se snažili sestavit souvislý obraz jeho života. Zkuste cvičit paměť jako my. Do sítě 30 políček nakreslete 8 obrazců, minutu se na ně dívejte a pak je zkuste překreslit. Michal to zvládl na první pokus.

V klášteře byl dopaden hospodář Rufus. K tomu pomohlo Jakubovo svědectví. Rufus se pokusil uprchnout na člunu, ale byl zachycen bdělou stráží a dopaden. Na fotkách přitahují děti Rufusův člun ke břehu. Když padly noční stíny, byl náš hrdina slavnostně přijat do řádu Arboriánů.

Teplota stoupá, spotřeba šťávy též. Jen k snídani padl hrnec kaše.

Arboriáni, den 1. – Neděle

Dojeli jsme v pořádku. Ti, kteří jsou s námi poprvé, měli čas se seznámit s námi i s místem. O hrách jako Obři, Hutututu nebo Tichá pošta jste jistě slyšeli, jsou známé přímo notoricky. Méně známé je pašování citrónů; proto se ti tři tak šklebí (podívejte se níže). Divíte se, kde se vzaly v našem repertoáru? Byl to záměr. Trochu jsme děti znudili a pak přišel náš hlavní hrdina – světoběžník Jakub, zvaný Nielsson. Ten děti získal hrou o dobývání pevností. Navíc přinesl tajuplný talisman. Večer zachránil i táborový oheň. Opékání špekáčků za doprovodu současných popových hitů nahradil svými dobrodružnými historkami, cvičením kánonu a hrou na kytaru.

Chcete slyšet pár dětských ohlasů? „Kde je ten lesní muž? Ať už konečně přijde!“ „Budem to tady defendit, zatímco oni se vyfightěj navzájem.“

Večeřeli jsme vepřový plátek s rýží. Dobrou noc.

Termín: 5. – 12. srpna 2018
Místo:
Chválkov u Kamenice nad Lipou
Určeno pro:
Táborníky ve věku 10 – 14 let
Hlavní vedoucí:
Mgr. Ivan Bauer
Cena:
3.920,- Kč

Elektronická přihláška zde

Po včerejší smršti bylo chladno. Vítr se už zmírnil, ale koruny stromů výhružně hučely a vysoké vlny se tříštily o skalnatý břeh. Tudy, mezi servanými větvemi a zlámanými kmeny, kráčel vysoký muž v šedé kápi. Šel rychle. Tu náhle vyjekl a seběhl těsně k vodě. Naklonil se nad ležící postavou. Kdo je to? Žije…?

Tak byl kdesi daleko nalezen hlavní hrdina našeho příběhu, a tak byl nalezen i jeho talisman. Měl za sebou toulavý život a před sebou nečekaná setkání. Nějaký čas zůstal se stromovými mnichy – Arboriány, ale slib ho volal domů. Jenže doma se mnohé změnilo. Nemohl tu zůstat. Zůstalo jen pár dopisů, pár vzpomínek a pár nápověd pro ty, kdo dovedou usuzovat a přemýšlet. Pro ty, kdo se nevzdávají po prvním nezdaru. Jsi to ty? Čti!

Vildo, Vráno a ostatní,
dozvěděl jsem se, co se děje u vás doma. Tak radši píšu. O Kurýra se nebojte. Je v pořádku. Osmičku už nehledejte. Všechno zatím schovám u sebe, než se to přežene. Celou tu historii jsem poctivě sepsal a uložil na bezpečném místě. Víte, kde. Vyzvedněte ji a užijte, jak bude třeba, kdybyste o mně neměli zprávy. Počkejte do dne sai.
                                                                                                                                         S důvěrou Jakub „Nilsson“

Náš příběh začíná v přístavu, pokračuje v klášteře a obloukem se vrací do Čech. Dostanete do rukou nitky toho příběhu. Dostanete do rukou klubko vyprávění o nedávné minulosti a o člověku, který zůstal statečný a věrný. Budete pátrat v křivolakých uličkách i pod košatými buky.

napínavý příběh * nedávná minulost * vzácný strom * hra a život * nečekané otázky * jaký jsi?

Táborový dopis ke stažení ZDE.

Komentáře jsou zakázány.