Poděkování

Milí hobiti,

letošní tábory skončily. Odpočíváme, vybalujeme, účtujeme. A máme radost. Jak víte, příběh tábora „Florentin“ byl zakončen nápravou hlavního hrdiny, ale také aukcí dětských výtvorů, které v průběhu tábora vznikly. Akce a aukce předčila naše očekávání. Její výtěžek umožní pomoc Dobré rodině. Dostali jsme děkovný dopis, jehož řádky patří všem, kteří přispěli. Uveřejňuji ho níže a děkuji Vám.

Ivan B a u e r

Komentáře jsou zakázány.